Vul een zoekwoord in:

Cluster 6 Connect

14-11-2023

Op 9 november vond in Groenekan een voor Cluster 6 industrie belangrijk inspiratie- evenement plaats: Cluster 6 Connect. De aanwezige minister Micky Adriaansens (EZK) maakte duidelijk waar Cluster 6 bedrijven op kunnen rekenen en wat het Actieplan Cluster 6 inhoudt. De keramische industrie was volop vertegenwoordigd.

Het evenement in Fort Voordorp werd druk bezocht en noteerde ruim 200 deelnemers. Van netwerkbedrijven, rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden uiteraard maar ook uit diverse Cluster 6 sectoren zoals van glas- en voedingsmiddelen, papier, metaal en keramiek maar ook datacenters en ollie/gasopslag.

De bijeenkomst startte met een -besloten- lunch van zo’n 12 CEO’s uit de sectoren met EZK-minister Adriaansens. Aansluitend was er een plenair deel gevolgd door zo’n 6 parallelsessies. Bezoekers konden zich tijdens zo’n sessie laten informeren en inspireren over concrete verduurzamingsopties.

Aan de lunch namen directies van de KNB-leden Wienerberger en Koninklijke MOSA deel. Besproken werd onder meer welke instrumenten nodig zijn voor het versnellen van de vereiste energie-infrastructuur.

In het plenaire deel gaf de Minister aan alle middelen te willen inzetten om ook Cluster 6 bedrijven te helpen met de energietransitie, maar de concrete invulling bleef onduidelijk. Wel dichtte de Minister juist Cluster 6 industrie een gunfactor toe: de regionale industrie is geworteld in lokale gemeenschappen die begrip en besef hebben van de betekenis van de aanwezigheid van zo’n industrie.

In 2 van de 6 parallelsessies kwam de keramische industrie nadrukkelijk aan bod. De sessie over energyhubs werd gemodereerd door KNB-secretaris Durk Smink. Aan de hand van cases van onder meer Microsoft en Coca Cola werd stil gestaan bij proces en opzet van zulke hubs. In de sessie over de inzet van waterstof of restwarmte presenteerde programmadirecteur Ruud van Kolfschooten de ins and outs van Brick Valley.

Tijdens de nabespreking werd duidelijk dat samenwerking met omringende bedrijven maar ook netcongestie of trage vergunningverlening aandachtspunten zijn. Voor dat laatste zullen de ambtenaren aan de bak moeten. En is het de verwachting dat het bij prioritering van nieuwe aansluitingen kan gaan schuren tussen cluster 6 sectoren en bedrijven.