Vul een zoekwoord in:

Verlenging antidumpingmaatregel keramische tegels uit China

15-02-2024

De Europese Commissie heeft besloten de bestaande antidumpingrechten op keramische tegels uit China te verlengen. Het besluit volgt na gedegen onderzoek op initiatief van de Europees keramische tegelkoepel CET.

Op 13 februari 2024 publiceerde de Europese Commissie Verordening (EU) 2024/493. Daarmee zijn de Europese antidumpingmaatregelen op de invoer van Chinese keramische wand- en vloertegels met vijf jaar verlengd.

Het besluit is gebaseerd op gedegen onderzoek door de Europese Commissie, gestart  in november 2022, naar redenen om de strafheffing op de invoerprijs van Chinese keramische tegels al dan niet te herzien. Deze heffing geldt sinds september 2011, werd al tweemaal verlengd, en varieert van 13,9% tot 69,7% voor Chinese producenten. De heffing is van toepassing op, kort gezegd, alle keramische tegelproducten onder HS 6907.

Uit het onderzoek is gebleken, dat aanhoudende dumping op de Europese markt en de grote reservecapaciteit in China, in combinatie met de aantrekkelijkheid van de Europese markt voor Chinese exporteurs, grote kans geeft op een herhaling van het risico tot schade voor de Europese tegelindustrie indien de bestaande maatregelen zouden worden ingetrokken. Op basis hiervan is besloten de antidumpingmaatregelen met opnieuw 5 jaar te verlengen.

De antidumpingmaatregelen op import van keramische tegels uit China traden voor het eerst in 2011 in werking en werden in 2017 verlengd tot 23 november 2022. Gedurende de periode van onderzoek behielden de maatregelen van rechtswege hun werking. De nieuwe maatregelen gelden van 12 februari 2024 tot 11 februari 2029.

Klik hier voor het volledige besluit.