Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramische industrie wil sterke impuls geven aan energietransitie, maar infrastructuur ontbreekt

24-03-2022

Vandaag ontving Minister Jetten van Energie en Klimaat de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’. Dit rapport beschrijft hoe 9 regionaal gevestigde, industriële sectoren (waaronder die voor bouwkeramiek) de uitstoot van CO2 verder willen verminderen en wat daarvoor nodig is.

Fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels staan voor de opgave tot verduurzaming, maar de vereiste randvoorwaarden daarvoor sluiten onvoldoende aan op de ambities en behoeften van deze bedrijven. Zo is een forse en tijdige uitbreiding van de benodigde infrastructuur essentieel om een betaalbare en haalbare energietransitie te realiseren.

Dit vraagstuk speelt ook bij andere sectoren die niet behoren tot de 5 regionale industrieclusters. Deze sectoren, 9 in getal en zeer divers, worden gezamenlijk Cluster 6 genoemd. Het vandaag gepresenteerde CES voor Cluster 6 biedt basis voor het gesprek met provincies en netbeheerders om de uitvoering gezamenlijk vorm te geven. Alleen zo kunnen bedrijven hun innovatiekracht ten volle benutten voor de energietransitie, kan de doelstelling van -55% CO2-uitstoot in 2030 worden behaald en blijven bedrijven competitief.

“Voor het reduceren van de CO2-uitstoot bij het maken van bouwkeramiek zoals dakpannen, bakstenen en tegels, is het essentieel dat fabrikanten concreet weten welke groene infrastructuur zij wanneer kunnen verwachten. Deze eerste CES zet aan tot verdere concretisering, zodat onze fabrikanten zich kunnen voorbereiden”, aldus Nienke Homan, voorzitter van KNB in reactie op de CES voor Cluster 6.

Cluster 6 telt negen zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, verspreid door heel Nederland

Met het huidige rapport zijn de inzichten van de deelnemende bedrijven in kaart gebracht. Het geeft een goed, eerste beeld van de behoeften en zwakke plekken die er zijn met betrekking tot energie infrastructuur. Met de inbreng van een groeiend aantal deelnemende bedrijven en samen met provincies en netbeheerders zal de dekkingsgraad van deze CES steeds verder worden verhoogd. Er wordt ingezet op het verder inventariseren en zichtbaar maken van de knelpunten en behoeften vanuit Cluster 6 en op het versterken van de Regionale Energie Strategie (RES).

Totstandkoming van de CES, samenstelling Cluster 6 en reacties

De Cluster Energie Strategie is opgesteld met inbreng van alle negen sectoren die deel uitmaken van Cluster 6. Water & Energy Solutions heeft de benodigde data verzameld bij circa 150 productielocaties en verwerkt. De sectoren worden vertegenwoordigd door de volgende brancheorganisaties:

Bekijk het artikel 'Energiestrategie zesde cluster: goed startpunt, maar nog geen totaalbeeld' op nieuwsplatform Energeia, 24 maart
Bekijk de Clusterenergiestrategie van Cluster 6
Bekijk het bijhorende persbericht