Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramiek voor kringloopeconomie

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, presenteert branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie toont op bondige wijze de vele mogelijkheden om met gebakken bouwproducten circulair te bouwen. 

De toepassingen worden getoond aan de hand van een artist impression van het innovatieve Funda Huis©. Heren 5 Architecten en Dingeman Deijs Architecten ontwierpen op basis van ‘funda's big data’ het droomhuis van de Nederlandse woonconsument: het rijtjeskasteel. In deze rijtjeswoning met het ruimtelijk gevoel van een kasteel, worden veel keramische bouwproducten toegepast. 

Hernieuwbaar en herbruikbaar
Net als hout, vlas, schapenwol en schelpen is ook klei uit de grote rivieren een hernieuwbare grondstof. Dat is een natuurlijke en ruim beschikbare, bovendien lokale grondstof. De hernieuwbaarheid blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Deltares in samenwerking met de Universiteiten van Utrecht en Wageningen. In de gebruiksfase onderscheiden keramische producten zich door een zeer lange levensduur zonder onderhoudsnoodzaak. Verder zijn de producten onbrandbaar, niet giftig, kleurecht, vormvast en geven ongekende mogelijkheden tot hergebruik. Dat alles resulteert in gunstige milieuprestaties over de gehele levensduur, aangeduid als Milieukostenindicator (MKI-waarde).

De nieuwe uitgave is te downloaden en te bestellen via de website van KNB.