Vul een zoekwoord in:

Baksteenfabrikanten ondertekenen intentieverklaring ‘Brick Valley’

16-07-2021

Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger versnellen hun inzet voor het realiseren van klimaatneutrale fabrieken op het Gelders eiland en in De Liemers. Onder toeziend oog van de Gelderse Gedeputeerde Jan van der Meer ondertekenden de fabrikanten daartoe vrijdag 16 juli een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’. De fabrikanten streven naar tenminste halvering van hun broeikasgasemissie in het plan Brick Valley in 2030.

Brick Valley is een nationaal Koplopersprogramma van vier lid-fabrikanten van bouwkeramiek (Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger), gericht op het gezamenlijk verkennen en toepassen van verschillende duurzame technologie-routes leidend tot een gemeenschappelijk klimaatneutrale energievoorziening. Doel is tenminste halvering van hun broeikasgasuitstoot in 2030 van hun 6 fabrieken in Oost-Nederland. Het icoonproject wordt ondersteund door KNB en vormt een door provincie Gelderland erkende bijdrage aan de klimaatopgave.

Gedeputeerde Jan van der Meer: “In het Gelders Klimaatplan hebben we nadrukkelijk opgenomen dat ook de Industrie verantwoordelijkheid moet nemen om klimaatneutraal te worden. Daarom ben ik blij dat deze vier fabrikanten met elkaar nu echt grote stappen willen maken. De Industrie verduurzamen is niet gemakkelijk, dat beseffen we ons terdege. Maar het moet wel gebeuren. Alleen zo kunnen we Gelderland klimaatneutraal maken.”

Door ondertekening bundelen de baksteenfabrikanten met Gelderse productielocaties hun kracht voor onderzoek naar nieuwe duurzame elektriciteitsopwekking en mogelijkheden voor waterstofproductie. Verder wordt een haalbaarheidsstudie gestart voor het stoken met biogas en worden mogelijkheden verkend tot Carbon Capture and Storage/Usage. De prioritering van energiethema’s sluit geen andere duurzame energietechnologieën uit. Bron voor inspiratie en leidraad vormt de eerder door KNB opgestelde Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.

Het duurzaamheidprogramma Brick Valley speelt zich af in een gebied ten oosten van Arnhem. Het gebied, bekend als Gelders Eiland en De Liemers, kent van oudsher een substantieel aantal baksteenfabrieken. Anno 2021 worden er dagelijks meer dan een miljoen bakstenen gemaakt voor toepassing in gevels en straten in heel Nederland maar ook daarbuiten.