Vul een zoekwoord in:

Website Brick Valley is live

02-02-2024

In januari is de website brickvalley.nl officieel gelanceerd, ter ondersteuning van het Brick Valley-initiatief. Dit initiatief maakt deel uit van het sectorale Koplopersprogramma binnen de Energie Strategie voor Cluster 6.

Brick Valley werd in 2020 door KNB geïnitieerd als gebiedsgebonden, sectoraal Koplopersprogramma binnen de Energie Strategie voor Cluster 6.

Het staat inmiddels al enige tijd genoemd in diverse overheidsdocumenten, van provincie en Rijk, en is nationaal een icoonproject met ondertussen brede naamsbekendheid.

In juli 2021 ondertekenden de vier KNB-leden Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger een intentieverklaring tot samenwerking. Deze is gericht op een collectieve energievoorziening van de zes steenfabrieken op het Gelders eiland in 2030 ten behoeve van klimaatneutraliteit van de baksteenproductie in 2050.

In december 2021 volgde de oprichting van een stichting Brick Valley, in april 2022 verleende de provincie Gelderland een subsidie en in januari 2023 bracht Klimaatminister Rob Jetten een bezoek aan Brick Valley.

De nieuwe website ontsluit deze en andere wetenswaardigheden over het project nu aan een groter publiek.

www.brickvalley.nl