Vul een zoekwoord in:

Waterstof als energiebron voor baksteen stap dichterbij

Gepubliceerd op: 6-10-2022

KNB-lid Rodruza, energiebedrijf Essent, waterstofspecialist HyMove en branchekoepel KNB ondertekenden donderdag 6 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst.  Hiermee komt waterstof als energiebron in de industrie een stap dichterbij.

Uit het Klimaatakkoord volgt voor de industrie de opgave om over te schakelen van aardgas naar duurzame alternatieven. Dat is een enorme uitdaging, zeker voor de productie van bouwkeramiek waarvoor energie brandstof en grondstof tegelijk is.

In samenwerking van waterstofspecialist HyMove, baksteenfabrikant/KNB-lid Rodruza, energieleverancier Essent en branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) wordt onderzoek gestart naar zo’n duurzaam alternatief: Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC). Hierbij wordt -groene- waterstof gebonden aan een organische vloeistof, getransporteerd en op de plaats van bestemming weer aan de vloeistof onttrokken. Nadat de waterstof uit de LOHC is gehaald, gaat de vloeistof terug naar de waterstofproducent om daar weer opnieuw in de keten te starten. Een circulair proces dus.  

Rodruza en Essent willen met het geplande proefproject de haalbaarheid en betrouwbaarheid van zo’n waterstofketen bewijzen. Voor de productie daarvan laat Essent een elektrolyser bouwen op een  locatie nabij Ochten aan de Waal. Op termijn zullen ook andere, verder weg gelegen productielocaties voor waterstof, bijvoorbeeld Marokko en zuid Spanje, in de Supply Chain kunnen worden opgenomen.

De Gelderse Klimaatgedeputeerde Jan van der Meer: “De industrie is een cruciale factor in het omschakelen naar duurzame energie. Dat is lastig maar moet gebeuren en zo snel mogelijk. Daarom steunen wij dit initiatief van harte.”

Artikel in de pers