Vul een zoekwoord in:

VVD-Kamerleden bereid om bouw te helpen

Velp, 16 april 2013

De VVD-Kamerleden Barbara Visser en Johan Houwers blijken bereid ook zelf de handen uit de mouwen te willen steken om de kwakkelende bouw te helpen. Dat bleek tijdens hun werkbezoek aan een baksteenfabriek in het Gelderse Zeddam op maandag 15 april jl.

De Kamerleden brachten het  bezoek op uitnodiging van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) dat daarmee de bouwkeramische industrie gezicht naar de politiek wil bieden. Daarnaast biedt het een prima moment om standpunten uit te wisselen over het (dis)functioneren van de bouw- en woningmarkt. Het rapport 'Kosten Koper' van de Tijdelijke Kamercommissie Huizenprijzen bood daartoe dit keer een actuele aanzet.

Werkbezoek B. Visser en J. Houwers

Gastheren en Kamerleden waren het al snel eens dat DE woningmarkt niet meer bestaat en de woningbehoefte in de toekomst een sterk regionale invulling zal kennen. De meningen liepen echter uiteen over de betekenis van de verhuurdersheffing uit het 'Woonakkoord voor de bouwproductie' in de komende jaren. KNB-voorzitter Tommel waarschuwde voor verlies van een stationaire motor die de bodem in de bouwproductie waarborgt. KNB-directeur Van Hal wees op de betekenis van de bestaande en nieuwe woningvoorraad voor zowel de kwaliteit en (energie-)kosten van wonen, als een goed klimaat. Verduurzaming kost echter wel geld dat bij een verplichte overheidsheffing dat doel niet kan dienen. Baksteen-directeur Den Daas toonde na afloop zijn fabriek en legde de meerwaarde uit van een keramisch droogstapelsysteem voor een duurzame samenleving.

Na afloop toonden beide Kamerleden zich enthousiast over wat zij gezien en gehoord hadden. KNB heeft goede hoop dat het werkbezoek een bijdrage heeft geleverd aan een meer genuanceerd beeld van de bouwketen.

Eerder dit voorjaar brachten de senatoren Smaling (SP), Martens (CDA) en Noten (PvdA) op uitnodiging van KNB eveneens een werkbezoek aan de bouwkeramische industrie.