Vul een zoekwoord in:

Werkbezoek VVD: Verhelderende blik op ondernemen en natuur

Velp, 22 mei 2012

Half mei brachten de Tweede Kamerleden Helma Lodders en Erik Ziengs (beide VVD) op initiatief van FODI een werkbezoek aan het project 'Over de Maas'. Dit project is een prima voorbeeld van privaat initiatief, dat klei- en zandwinning koppelt aan de ontwikkeling van ruim 140 hectare nieuwe riviergebonden natuur. FODI is de koepel van het deel van het bedrijfsleven dat oppervlaktedelfstoffen wint, zoals klei voor de keramische industrie. KNB is lid van FODI.

Werkbezoek TK-leden

De beide Kamerleden konden met eigen ogen zien hoe je de functies van grondstofwinning met nieuwe natuur en rivierveiligheid kunt combineren. 'Werk met werk maken', heet dat in jargon. 'Ondernemen gaat samen met natuurontwikkeling', twitterde Kamerlid Ziengs direct na afloop. Ook collega Lodders liet zich niet onbetuigd: 'Goed om te zien hoe ondernemen samengaat met natuurontwikkeling'.

Uiteraard benutte KNB-directeur Van Hal het moment om de penibele situatie op de bouw- en woningmarkt aan te kaarten. 'Het Lente-akkoord volstaat niet om het vertrouwen terug te brengen op de woningmarkt'. 'Starters op de woningmarkt moeten de verhuisketen weer op gang kunnen brengen. De verkiezingen vormen een prima moment om daarin fundamentele keuzes te maken', aldus Van Hal.