Vul een zoekwoord in:

Vakbonden passeren goed eindbod baksteenwerkgevers

Leden van de vakbond FNV en CNV hebben een prima eindbod van werkgevers in de baksteenindustrie naast zich neergelegd. De 1.500 werknemers in de baksteenindustrie missen daarmee een loonsverhoging van bijna 9% per 1 mei a.s. Ouderen missen de mogelijkheid om vooruitlopend op AOW alvast 20% minder te gaan werken bij 10% minder loon.

De organisatiegraad in de baksteenindustrie is zeer beperkt maar fabrikanten, samenwerkend in branchevereniging KNB, neemt deze niettemin serieus.

Werkgevers reageren dan ook teleurgesteld op de afwijzende houding van de vakbonden op het door deze tijdens de onderhandelingen aan werkgevers gevraagde eindbod. Waarmee een eind kwam aan een intensief onderhandelproces in twee ronden. 

De Nederlandse baksteenindustrie produceert jaarlijks 1,3 mrd. bakstenen en is daarmee ‘Hofleverancier’ voor het straat- en gevelbeeld in Nederland. Die status is ook terug te zien in de sector waar veel (familie-)bedrijven al vele decennia achtereen bestaan. Blijkens de lange dienstverbanden kennen zij een gering personeelsverloop; kennelijk zijn de arbeidsvoorwaarden zodanig OK dat mensen bereid zijn zich vele tientallen jaren achtereen aan de sector te verbinden. Nu steeds meer van deze werknemers ouder worden is een sectorale ouderenregeling van groot belang; iets waarover KNB en de bonden zich het afgelopen jaar bogen en tot een gezamenlijk plan kwamen.

Het eindbod van werkgevers houdt hiermee dan ook rekening. Het biedt oudere werknemers een 4-daagse werkweek in een Generatiepact achtige regeling (80% werken, 90% betaald, 100% pensioen). Tegelijkertijd biedt het jongeren een perspectief op meer vrijaf zoals bij geboorte en bij rouwverwerking bij sterfte van naasten.

Iets waar partijen nog over te spreken moeten komen is modernisering van de CAO-tekst. KNB deed daar al vaker voorstellen voor omdat werkgevers bij werving als eerste merken hoe belangrijk het beeld van een sector op de arbeidsmarkt is. Dat geldt ook voor de gezamenlijke regeling van goede arbeidsomstandigheden. KNB nam verantwoordelijkheid deze te actualiseren maar zag de verantwoordelijkheid niet beantwoord door de vakbonden. Deze en andere onderwerpen, inclusief een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor jongeren, staan geagendeerd voor een paritaire Studiegroep die door KNB graag wordt voortgezet en om die reden eveneens in het eindbod staat.

Meeste aandacht in het eindbod trekt de loonparagraaf. Vreemd genoeg wordt de geboden loonsverhoging door de bonden verworpen hoewel deze een stuk beter is dan bij verwante sectoren als de beton en kalkzandsteen. Een verhoging van 3,25% plus daarna nog eens € 1.800 extra per jaar structureel is niet niets. Gemiddeld komt dat uit op gemiddeld ruim 8.8% voor iedereen, de lager betaalden wat meer dan de hoger betaalden. Dit laatste past bij solidariteit waar vakbonden mede hun bestaansrecht in vinden.  

Volgens KNB komt het eindbod al met al goed tegemoet aan de gerechtvaardigde wens van werknemers, jong en oud, op goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden. Juist nu.