Vul een zoekwoord in:

Toekomstverkenning Bouwkeramiek 2030

11-07-2023

Welke trends en ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van de bouwkeramische industrie anno 2030? Deze vraag is basis voor een scenariostudie dat onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van KNB verrichtte. Na presentatie aan de leden van KNB wordt de komende periode besteed aan conclusies.

De bouwkeramische industrie levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse (woning)bouwopgave. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met grillige marktomstandigheden en onzekerheden op veler gebied.

Dit leidt tot wezenlijke vragen over uitdagingen en kansen op de middellange termijn inclusief de vraag hoe daarmee individueel als fabrikant maar ook collectief om te gaan.

In opdracht van KNB analyseerde Berenschot alle relevante ontwikkelingen, het selecteerde er 28, woog daarvan de impact op de sector en verwerkte deze tot een viertal kernthema’s waarvan verwacht wordt dat deze in 2030 bepalend zullen zijn. Basis vormt een integrale deskresearch, interviews en werksessies met meer dan vijftig experts van binnen en buiten de bouwkeramische sector.

De Berenschot-studie Bouwkeramiek 2030 past in de bredere toekomst en verduurzamingsagenda van de bouwkeramische sector. Eerder werden een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 gepubliceerd en de White Paper Bouwkeramiek in een circulaire economie’.

Bouwkeramiek 2030, en eerdere studies, vormen een hulpmiddel voor de strategievorming op branche- en bedrijfsniveau. Na presentatie aan de leden zal KNB de komende periode benutten om te bezien of er aan het onderzoek conclusies zijn te verbinden.