Vul een zoekwoord in:

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 aangeboden

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. Hierin beschrijft de sector concrete initiatieven en mogelijkheden, gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels. 

Gelders gedeputeerde Jan van der Meer nam de Technology Roadmap namens GS vandaag in ontvangst. Veel bouwkeramische bedrijven zijn in Gelderland gelegen. 

De fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zien mogelijkheden om bij te dragen aan CO2-reductie, een circulaire economie en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw. Voorwaarde voor versnelling hiervan is volgens de bouwkeramische branche samenwerking en kennisdeling met anderen. Vandaar de ondertitel van de Technology Roadmap: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’. 

Bert Jan Koekoek, vice-voorzitter van branchevereniging KNB en algemeen directeur van  bouwkeramiekproducent Wienerberger BV, overhandigde een eerste exemplaar van de Roadmap aan gedeputeerde Jan van der Meer. “De bouwkeramische industrie wil in 2030 een herkende en substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland”, aldus Bert Jan Koekoek.

“De keramische industrie is een belangrijke sector in Gelderland, het merendeel van de leden van de KNB zit in Gelderland. Het is goed dat de sector het initiatief heeft genomen voor deze Roadmap. Met hun projecten dragen zij bij aan energiebesparing, CO2-reductie en circulaire economie; doelen waar wij ons óók op richten. Op basis van deze Technology Roadmap gaan we graag in gesprek met de sector over hoe we kunnen samenwerken” aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

Vier actielijnen

Het hart van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 wordt gevormd door 4 actielijnen. Naast verduurzaming van de productie is dat productvernieuwing, versterking van de circulariteit en een duurzaam grondstoffengebruik. Iedere actielijn kent een groot aantal afzonderlijke projecten. De volgorde en het tempo daarvan is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen zoals kennissinstellingen, netwerkbedrijven en overheden. De UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting voor de projecten. 

Bekijk de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030