Vul een zoekwoord in:

Publicatie over levenscyclusanalyse van baksteengevels

18-03-2022

Vakblad RenovatieTotaal wijdt in haar 1e editie van 2022 een publicatie aan de levensduurkosten- en baten (LCC) van gevels van baksteenmetselwerk. Basis is een interview met adviseur en onderzoeker Haico van Nunen van BouwhulpGroep. De feiten en cijfers geven informatie waarmee architecten en vastgoedeigenaars goede keuzes kunnen maken.

Het artikel in RenovatieTotaal, waarvoor adviseur en onderzoeker Haico van Nunen Van Adviesbureau Bouwhulpgroep is geïnterviewd, helpt architecten en vastgoedontwikkelaars om een passende keuze te maken voor een duurzame gevelbekleding. 

De getoonde feiten en cijfers zijn informatie voor architecten en vastgoedeigenaren en bieden ook een vergelijking met houten gevels.

Adviesbureau BouwhulpGroep deed eind 2021 in opdracht van KNB verdiepend onderzoek naar diverse aspecten van gevels van baksteenmetselwerk, zodat het niet alleen bij kwalitatieve uitspraken blijft. Op thema’s als levensduurkosten en milieuprestatie werd een onderbouwing bepaald. Om ‘het verhaal’ compleet te maken werd een vergelijking gemaakt met houten gevels, in diverse soorten en afwerkingen. In het artikel is dat zichtbaar gemaakt in een matrix. Het geeft inzicht in de positie van baksteenmetselwerk ten opzichte van een ander natuurlijk product dat in Nederland in gevels wordt toegepast.

Lees het artikel: Onderzoek Bakstenen gevels lang houdbaar bij lage milieukosten

Het onderzoek naar de levensduurkosten- en baten (LCC) van baksteenmetselwerk gevels is te vinden op de website van KNB. Eerder liet KNB onderzoek uitvoeren naar de levenscycluskosten (LCC) van straatbaksteen. Beide onderzoeken vonden plaats als onderdeel van de sectorale Duurzaamheidsagenda 2019 – 2022.