Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramiek wil gezonder en vitaler Nederland

Velp, 25 november 2014

Op dinsdag 25 november jl. heeft KNB zich officieel aangesloten bij het Nationale  Preventieprogramma "Allesisgezondheid''.''De toetreding sluit aan bij datgene waaraan de sector bestaansrecht ontleent: het maken van producten voor een veilige, duurzame en comfortabele leefomgeving'', aldus KNB-voorzitter Dick Tommel bij ondertekening van de pledge ('plechtige belofte').

Pledge

Vitaler en gezonder

Allesisgezondheid, het Nationale preventieprogramma (gestart als kabinetsprogramma) is gericht op een gezonder en vitaler Nederland. Het wil een beweging op gang brengen die Nederland aantoonbaar gezonder zal maken. Dat kan door een pledge (een 'plechtige belofte') te tekenen en daarmee partner van het programma te worden.

Waardecreatie

KNB ziet in de toetreding een mogelijkheid om de impact van het preventieprogramma te vergroten. Dat kan door binnen de sector activiteiten op te pakken gericht op de vitaliteit en gezondheid van werknemers met een vitalere economie tot gevolg. Verder ziet KNB mogelijkheden tot verbinding tussen de waardecreatie van de sector (producten voor een veilige, duurzame en comfortabele leefomgeving) en de doelen van het preventieprogramma.

Niet vrijblijvend

Toetreding als partner is niet vrijblijvend. KNB heeft zich bereid verklaard tot een groot aantal activiteiten zowel binnen de sector als extern gericht. Zo zal de sector zich in 2015 richten op verdere verbetering van het veiligheidsbesef in de fabrieken door workshops ''duurzaam veilig en gezond''. Verder zal het bevorderen dat afgeleverd product is voorzien van toepasselijke verwerkingsinformatie en zullen de recreatieve mogelijkheden in en bij voormalige kleiwingebieden worden gepromoot. Dat zal concreet kunnen gebeuren in het kader van het Europees jaar van het Industrieel erfgoed.

De opbrengsten van het programma worden door RIVM gemonitord wat sturing kan geven aan de verdere invulling van het programma.