Vul een zoekwoord in:

Openstelling consultatie besparingstender gas

01-01-0001

Onlangs is de consultatie geopend voor de regeling tijdelijke vrijwillige vermindering gasafname (ook wel besparingstender genoemd). Deze overheidsregeling stimuleert de vrijwillige reductie van de afname van aardgas door bedrijven. Tot 10 november bestaat de tijd om te reageren. 

Als onderdeel van het Bescherm- en Herstelplan Gas is de nieuwe besparingtender gas een maatregel dat tot doel heeft om maximaal zo’n drie miljoen kuub (m3) gas per dag te besparen.

De regeling wordt alleen opengesteld bij dreiging van een grote gascrisis (alarmniveau) ofwel het is de derde trede in de maatregelenladder van het Bescherm- en Herstelplan Gas. Bedrijven kunnen dan aangeven tegen welke overheidsvergoeding zij een bepaalde hoeveelheid gas kunnen en willen besparen.

Besparing dient te gebeuren door het verminderen van de productie. Voor iedere m3 gasbesparing ontvangt het bedrijf een vergoeding als subsidie. Zo’n subsidie wordt verstrekt op basis van een rangschikking op prijs: het bedrijf dat inschrijft op de laagste vergoeding heeft de grootste kans daarop. Voorwaarde is wel dat er minimaal gemiddeld 2500 m3 gas per dag wordt bespaard gedurende een periode van tenminste 14 en hoogstens 28 dagen.

De regeling wordt aangeboden onder voorbehoud van een goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie.