Vul een zoekwoord in:

Onderzoek verduurzaming verpakking bouwkeramiek

04-03-2021

Duurzaam verpakken van gebakken stenen gaat verder dan de materiaalkeuze alleen. De nieuwe Taakgroep Duurzame Verpakkingen van KNB onderzoekt daarom ook mogelijkheden tot hergebruik of recycling van de verpakkingen. De uitdaging is het maken van de optimale keuze op basis van de juiste, op feiten gebaseerde inzichten.

Hoe duurzaam een gebakken product ook al is, er zijn altijd verbeterpunten. Het duurzaam verpakken van keramisch eindproduct is daarom een van de speerpunten binnen de sectorale Duurzaamheidsagenda 2019 – 2022 van KNB.

Voor het verder opwerken en uitwerken van de vraagstelling inclusief passende oplossingen werd dan ook een Taakgroep ingesteld: de Taakgroep Duurzame Verpakkingen. Deze richt zich op zowel de duurzaamheid van de verpakkingsfolies als op de pallets.

Bij beide gaat het om materiaalkeuze maar zeker ook om mogelijkheden tot recycling, meermalig gebruik of gebruik van circulaire grondstoffen. Daarbij hoort onderzoek naar specificaties, klantvoorkeuren en andere initiatieven in de keten. Het biedt basis voor een gefundeerde afweging tussen alternatieven.

Resultaten van het onderzoek worden later dit jaar verwacht en geven mede invulling van de medio 2020 gepresenteerde Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.