Vul een zoekwoord in:

Onderzoek gerichte sedimentatie van rivierklei

Wist u dat de meeste kleideeltjes met het rivierwater eindigen in de Noordzee of als ongewenst slib in havens? Zonde toch. Om na te gaan of klei meer efficiënt kan worden afgezet participeert KNB in onderzoek naar de mogelijkheden om rivierklei versneld af te zetten.

Klei uit de grote rivieren in Nederland is een hernieuwbare grondstof. Het wordt dagelijks gratis en voor niets meegevoerd en is daarmee tegelijk ook een klimaatneutrale grondstof.

Alle reden daar zorgvuldig mee om te gaan en te onderzoeken of er wellicht meer kan sedimenteren dan nu op natuurlijke wijze al het geval is. Bijkomend voordeel: stroomafwaarts zijn minder milieubelastende baggerwerkzaamheden nodig. 

In samenwerking met gebiedsontwikkelaar en grondstoffenwinner K3 neemt KNB daarom sinds kort deel aan een field lab ‘snelle rivierstoftest’ in de Waal bij Bemmel.

Doel van het onderzoek is om te achterhalen onder welke omstandigheden er zo efficiënt mogelijk klei kan worden gewonnen.

De veldproeven die in deze fase uitgevoerd worden geven inzicht of sediment uit rivierwater door natuurlijke, maar gecontroleerde sedimentatie versneld kan worden gewonnen en in hoeverre het afgevangen slib bruikbaar is als keramische grondstof.

Met het onderzoek tonen kleiwinners en keramische industrie dat zij actief werken aan een efficiënte en zorgvuldige omgaan met natuurlijke grondstoffen en wensen bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Zie ook www.kleiwinning.nl