Vul een zoekwoord in:

NVTB publiceert gezamenlijke visie op verduurzaming van de bouwsector

20-06-2023

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) vertegenwoordigt 9 branches met meer dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen. Voor het eerst in het bestaan publiceerde het een gezamenlijke visie op verduurzaming van de bouwsector. De visie bevat achtergronden, noemt initiatieven en randvoorwaarden tot verduurzaming én bevat aanbevelingen.

Aanleiding voor de visie is de sterk toegenomen uitdaging van de gehele bouwkolom op het gebied van duurzaamheid. NVTB is van mening dat duurzaamheid moet bijdragen aan de competitiviteit van de sector als geheel en innovatie moet bevorderen.

NVTB stelt vast dat regelgeving nog teveel is gericht op onderdelen van de waardeketen, terwijl de potentie van de circulaire economie nu juist vooral schuilt in een integrale aanpak over de gehele levenscyclus.

NVTB formuleert in de visie enkele uitgangspunten waarbij zowel maatschappij als bedrijfsleven zijn gebaat:

  • benader klimaat, milieu, duurzaamheid en circulariteit op wetenschappelijke basis;
  • voorkom afwenteling van milieueffecten door alle emissies over de gehele levenscyclus van een bouwwerk te beschouwen;
  • neem verantwoordelijkheid en toon initiatief (zoals verschillende sectoren binnen de bouwmaterialenindustrie doen);
  • breng de milieubelasting van bouwwerken terug en verwar dit doel niet met de middelen om dat te bereiken. Beleid en communicatie van de Rijksoverheid kan hierin verbeteren. Voorkom daarbij fragmentarisch beleid en regelgeving die suboptimale oplossingen najaagt. Regie hierop is een noodzakelijke voorwaarden voor transitie en samenwerking in de keten;
  • start met waardeketenanalyses en ondersteun daar waar die er nog niet zijn;
  • verken het verbeterpotentieel van branches in de bouwmaterialenindustrie;
  • prioriteer een ketenaanpak omdat dit een breder belang heeft dan die voor materialen afzonderlijk;
  • sluit voor innovaties aan bij TKI Bouw & Techniek;
  • sta voor een ketenaanpak van de effectieve introductie van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, voorafgegaan door een waardeketenanalyse;
  • stem randvoorwaarden voor de transitie af met die voor de energietransitie zodat ieder bouwmateriaal gelijke kansen heeft.

Tenslotte, de bouwmaterialenindustrie realiseert zich dat de Rijksoverheid de prestatie-eisen op gebouwniveau aanscherpt en levert daarvoor concrete oplossingen met innovaties en investeringen. Dat vergt voorspelbaarheid van beleid en goed toezicht en handhaving als belangrijk ‘sluitsteen’ voor de business cases in de circulaire bouweconomie. Het perspectief voor innovaties en investeringen bepaalt de snelheid waarmee de transitie wordt gerealiseerd.

Bekijk hier voor de visie.