Vul een zoekwoord in:

Nieuwe Baksteen CAO 2023 – 2024

19-10-2023

De baksteenleden van KNB en leden van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen zijn het in de zomer van 2023 eens geworden over een nieuwe CAO voor de circa 1.500 werknemers in de baksteenindustrie. De nieuwe CAO werkt terug tot 1 mei 2023 en kent een looptijd van 12 maanden.

Velp 18 oktober 2023

De nieuwe Baksteen CAO kwam tot stand na onderhandelingen in drie ronden (van februari tot augustus 2023) tussen KNB namens werkgevers in de baksteenindustrie en de beide vakbonden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen.

Het onderhandelresultaat van 19 juli 2023 werd door alle partijen voor raadpleging aan hun respectievelijke achterbannen voorgelegd. Mede vanwege de zomerperiode lieten de leden van sociale partners zich eind augustus hierover uit.

Na een verdere uitwerking van enkele specifieke regelingen luidt het onderhandelakkoord als volgt:

 • Looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024. 
 • Structurele loonsverhoging per 1 september 2023 met:
  • 3,50%
  • En daarna met €150 (parttimers en periodesalarissen na rato)
 • De salarisschalen komen op minimaal 14 euro per uur uit.
 • Bij de loonbetaling van september 2023 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 1.550 bruto. Parttimers ontvangen de uitkering na rato. 
 • Salarisschaal 1 vervalt
 • Met ingang van 1 januari 2024 kunnen medewerkers die voldoen aan de voorwaarden gebruik maken van de vierdaagse werkweek (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw) zoals nader omschreven in een uitvoeringsreglement.
 • Op de wettelijke regeling aanvullend geboorteverlof zal werkgever gedurende maximaal 5 weken een aanvulling verstrekken van 30% van het loon, tot het maximum van het SV loon.
 • De referentiefuncties in het CAO-functiegebouw zijn met ORBA-functiewaardering geactualiseerd. 
 • Partijen spreken af dat de paritaire werkgroep Samen Vormgeven wordt voortgezet.

Verder wordt de CAO tekst: 

 • aangepast aan de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
 • is waar sprake is van huwelijk voortaan ook te lezen een geregistreerd partnerschap zoals bedoeld in de wet.
 • wordt het nabestaandenverlof uitgebreid naar 7 dagen, waarvan 2 dagen op een later moment kunnen worden opgenomen.
 • wordt de werkgeversbijdrage aan vakverenigingen tijdens de looptijd van de cao gecontinueerd.
 • wordt onder voorbehoud van toestemming van de belastingdienst de werknemer in de gelegenheid gesteld om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te ontvangen.
 • wordt de WGA premie tijdens de looptijd van de cao door de werkgever gedragen. 

Bekijk de Baksteen CAO en het Functiehandboek