Vul een zoekwoord in:

Nieuw KNB-brochure over de slankere straatbaksteen

Een circulaire economie betekent 'hoger op de R-ladder' en minder materiaal en minder afval. Hoe scoort een slanke straatbaksteen op deze R-ladder? De nieuwe KNB-brochure Straatbaksteen besparen met Keiformaat 70 gaat in op de technische aspecten van Keiformaat 70 en ‘good practices’ uit Vught en Winterswijk.

Verslanking en verslimming van producten is een manier om aansluiting te hebben bij de opgaven tot verduurzaming en een circulaire bouweconomie. In de nieuwe brochure wordt ingegaan op de mogelijkheden van materiaalbesparing door toepassing van straatbaksteen van 70 mm hoog. Dat is 10 mm minder dan de gangbare standaard Keiformaat 80.

Met de brochure wordt inzicht gegeven in de technische aspecten van keramisch straatwerk. Zo komen de aanleg en fundering van gebakken straatwerk en de stabiliteit aan bod. Twee succesvolle projecten in de gemeenten Vught en Winterswijk geven blijk van goede ervaringen met Keiformaat 70. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Simon van Schijndel, Projectleider Realisatie bij de gemeente Vught: “Vught zit veelal op zand; geen zettingsgevoelige ondergrond. We hebben een puinfundering toegepast met daarop brekerzand, en een standaard voegvulling van straatzand. Al met al zijn we heel content. We moeten minderen met materialen en dat kan met deze straatbaksteen zonder risico. We gaan zeker kijken hoe we dit in andere projectenkunnen toepassen.”

Link naar brochure Straatbaksteen besparen met Keiformaat 70