Vul een zoekwoord in:

Natura 2000, nieuwe natuur en ondernemerschap prima te verenigen

Velp, 27 mei 2014

Natura 2000 en bestaande activiteiten in de aangemelde gebieden laten zich prima combineren. Deze feitelijke conclusie kan worden getrokken na een werkbezoek op 21 mei door de Gelderse Statencommissie Landelijk Gebied.

Tijdens het werkbezoek werd ingegaan op Natura 2000 en de inpasbaarheid van "bestaand gebruik" (kleiwinnning, stenen bakken) in de aangewezen gebieden. Directe aanleiding vormt de invoering van Natura 2000 en de aanstaande behandeling van het provinciale N2000-Beheerplan Rijntakken.

GS bezoekt Ker.Ind. 28 april 2014

KNB is van mening dat voor de toekomst zorgvuldig gekeken moet worden naar een goede combinatie van bedrijfsactiviteiten met de aangewezen natuurdoelen in de omgeving. KNB is echter eveneens van mening dat anno 2014 een omgekeerde bewijslast met terugwerkende kracht tot begin deze eeuw niet redelijk moet worden geacht. De energiezuinige baksteenindustrie, door kleiwinning tevens verantwoordelijk voor vele duizenden hectares nieuwe natuur, heeft bewezen zich prima te laten combineren met natuur, natuurbehoud en natuurontwikkeling. Economische vitaliteit, werkgelegenheid en aanschaf van zuiniger machines moet worden gefaciliteerd en niet worden gefrustreerd door milieu- en natuurregels. Hoe goed bedoeld ook.