Vul een zoekwoord in:

MVO Manifest Bouwkeramiek ondertekend

Velp, 14 januari 2013

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) gaat de komende jaren het maatschappelijk verantwoord ondernemen actief in de sector verankeren. KNB ontwikkelde daartoe een Werkprogramma Duurzaamheid dat mede in afstemming met MVO Nederland tot stand kwam. Om de nieuwe samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bekrachtigen werd op 14 januari 2013, tijdens een KNB-ledenbijeenkomst, door beide partijen een MVO partnermanifest ondertekend.

Het manifest voorziet erin, dat KNB samen met MVO Nederland het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen binnen de sector verder versterkt. De eerste stappen hiertoe werden gezet met een MVO-stakeholdersmeeting eind december 2012. Het vormde de veelbelovende start van de uitvoering van het nieuwe werkprogramma Duurzaamheid 2012 - 2015 van KNB. Dit programma volgt op het eerdere KNB-Actieplan Duurzaamheid 2009 - 2012, de begin 2012 gepresenteerde Routekaart 2030 en het commitment van KNB aan de eind 2012 door de Europese koepel Cerame-Unie uitgebrachte 'Ceramic Industry Roadmap 2050'.

 

MVO Manifest Bouwkeramiek ondertekend

KNB-voorzitter Dick Tommel en Simone Martens namens MVO Nederland ondertekenen het MVO Manifest Bouwkeramiek.