Vul een zoekwoord in:

Minister laat oren hangen naar Lente Akkoord

Velp, 10 december 2013

Met baksteenmetselwerk is prima een goed ge├»soleerde gebouwschil te realiseren. Dit is een eerste vereiste om in 2020 bijna-energieneutrale nieuwbouw te realiseren. KNB ziet geen noodzaak voor gedifferentieerde eisen voor delen van de gebouwschil per 2015.

In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Blok, dat hij de gedifferentieerde isolatiewaarden zoals voorgesteld door de partners van het Lente Akkoord, over wil nemen. Dit betekent een Rc-waarde van 6,0 voor daken, 4,5 voor gevels en 3,5 m2K/W voor begane grondvloeren.

Voor de onderbouwing van de keuze verwijst de Minister naar een kostenoptimaliteit-studie waaruit blijkt dat dit iets gunstiger uitvalt dan de Rc-waarde van 5,0 voor alle gebouwschildelen.

Aan het voorstel van het Lente Akkoord ligt een onderzoek ten grondslag dat werd uitgevoerd door Bureau Nieman. KNB was bij dit onderzoek helaas niet betrokken. Wellicht dat om die reden, ten onrechte, geheel voorbij is gegaan aan de innovaties die de Nederlandse baksteenindustrie kent om antwoord te geven op de nieuwe uitdagingen van een duurzame samenleving.

De baksteen maakt zowel bij nieuwbouw als renovatie, in hoog- en laagbouw en in samenwerking met alle typen isolatie, geveldrager en spouwanker ieder gewenste Rc-waarde mogelijk. KNB is dan ook van mening dat ook een Rc-waarde van 5,0 voor de gemetselde bakstenengevel eenvoudig haalbaar is. In de praktijk blijkt dat ook!

Volgens KNB zijn de conclusies van het onderzoek vooral gebaseerd op de ''gemaks''wens om te werken met traditionele isolatiematerialen bij handhaving van de huidige bouwdetails.