Vul een zoekwoord in:

Metselen van baksteen onder winterse omstandigheden

Vorst, sneeuw en stevige neerslag kunnen het metselproces aardig dwars zitten. Met de juiste maatregelen kan oponthoud worden voorkomen en vooral een goede kwaliteit worden bewaakt. Wat praktische tips en wenken voor metselen onder barre weersomstandigheden. 

Metselen bij temperaturen lager dan 0°Celsius kan leiden tot aanzienlijke schade. Door het bevriezen van ‘verse’ hydraterende mortel reageert cement niet meer met water en verhardt de mortel niet.

Deze reactie komt daarna ook niet meer op gang bij hogere temperaturen. KNB adviseert voor het metselen bij luchttemperaturen lager dan 0°C beschermende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld: het afschermen van het werk en het afdekken van de baksteenpakketten zodat er geen ijsvorming in de steentassen optreedt. Gebruik ook passende mortel.

Diverse producenten van mortels brengen producten op de markt die het mogelijk maken ook bij beperkte vorst te metselen (tot circa -5°C). Volg bij gebruik van prefab metselmortel altijd de specifieke aanwijzingen van de metselmortelproducent op.

Verder bepaalt de Uitvoeringsrichtlijn voor Metselwerkconstructies (SKG-IKOB Publicatie nr. URL 2826-01) onder art. 5.5.1 Klimaatomstandigheden over het vermetselen van stenen, blokken en elementen, dat de verwerking van metsel- of lijmmortels bij temperaturen lager dan – 3°C ter plaatse van het metselwerk niet is toegestaan. Het verwerken van metsel- of lijmmortels bij temperaturen hoger dan - 3°C en lager dan 0 ºC ter plaatse van het metselwerk is wel toegestaan mits:

  • stenen en blokken tijdens de verwerking een temperatuur van meer dan 0°C hebben;
  • bij toepassing van geprefabriceerde metsel- en lijmmortels, de leverancier c.q. producent verklaart dat de geleverde metsel- of lijmmortel kan worden toegepast in de gegeven omstandigheden en de metsel- of lijmmortel verwerkt wordt in overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van de producent;
  • voor de op de bouwplaats vervaardigde metselmortels, het metselbedrijf aantoont dat, in de gegeven omstandigheden, metselwerk gerealiseerd kan worden dat aan de gestelde eisen voldoet;
  • het verse metselwerk zodanig wordt beschermd tegen bevriezing dat vorst geen schadelijke invloed heeft op de eigenschappen van het metselwerk.

Vergeet tenslotte niet ook aan de metselaar zelf te denken! Afscherming van het werk en warme werkkleding verbeteren de uitvoeringsomstandigheden en dragen bij aan de realisatie van goed metselwerk.

Meer informatie over Metselen onder ongunstige omstandigheden staat in KNB Infoblad 35.