Vul een zoekwoord in:

Lang weekend architectuur

13-06-2023

Nog toegankelijker dan anders is architectuur in Nederland tijdens de ‘Dag van de Architectuur’. Het thema Toegang / Toegankelijkheid staat landelijk centraal. Diverse architectuurinitiatieven belichten in brede zin bouwkeramiek in de architectuur.

De Dag van de Architectuur van 15 tot en met 18 juni is er voor iedereen die is geïnteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling.

Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies.

Het Berlagehuis in Usquert is een van de te bezichtigen iconische bouwkeramische gebouwen. Berlage stond voor een eerlijke stijl, waarin de bouwmaterialen niet werden verborgen. Het monumentale pand met zijn platte daken en hoge toren bestaat uit baksteen en ook beton en ijzer. De geglazuurde wand- en vloertegels, glas-in-lood ramen en lichtkoepel harmoniëren met de buitenkant van het pand.

De Dag van de Architectuur toont meer iconische gebouwen en wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan de verduurzaming van stad en samenleving.

In Alkmaar houdt Hans van der Heijden een lezing over belangrijke lessen die te trekken zijn uit historie voor het ontwerp van hedendaagse duurzame gebouwen. Duurzaamheid, spaarzaam gebruik van materiaal, circulariteit en veranderbaarheid zijn niets nieuws. Hans van der Heijden vertelt over gebouwen uit de renaissance in Italië.

Het overkoepelend landelijke thema van de activiteiten wordt vastgesteld door de Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (St. CoLA) in nauw overleg met de architectuurcentra.