Vul een zoekwoord in:

KNB Jaarverslag 2023: worstelen met opgaven

30-04-2024

Fabrikanten van bouwkeramiek worstelden in 2023 met de gevolgen van uitblijvend overheidsbeleid om de energietransitie, de stikstofaanpak en de bouwproductie te versnellen. ‘De sector blijft positief, omdat het bewezen heeft zich altijd aan veranderende situaties te hebben kunnen aanpassen’, aldus voorzitter Nienke Homan bij de publicatie van het KNB-Jaarverslag 2023.

Fabrikanten van baksteen, kleidakpannen en keramische tegels delen de brede zorg over een snel veranderde klimaat. En willen handelen om klimaatverandering te stoppen. Dat doen zij bijvoorbeeld met slankere, smallere en slimmere producten, andere kleirecepturen en met procesinnovaties. De grootste stap moet komen van de transitie naar duurzame alternatieven voor aardgas. Juist daar lagen ook in 2023 de grootste obstakels. 

De sector maakt betrouwbare bouwproducten die nodig zijn om veilig en gezond te kunnen wonen, werken en leven. De fabrikanten willen dat ook in de toekomst in Nederland blijven doen en passen daarom hun producten en processen aan maar kijken ook verder in de keten. In 2023 werden goede vorderingen gemaakt met de overstap van eenmalige houten pallets naar meervoudig bruikbare kunststof retourpallets. Initiatieven als Brick Valley en CLEI illustreren de bereidheid van de sector om met energiegemeenschappen samen te werken aan klimaatdoelen.

Om in Nederland te kunnen en blijven investeren is betrouwbaar en consistent overheidsbeleid wel een voorwaarde. De sector maakt zich daar zorgen over. ‘’In 2023 moesten we er alles aan doen om het Kabinet af te houden van maatregelen die de sector verzwakken om in duurzaamheid te kunnen investeren’’ zegt KNB-directeur Ewald van Hal. De sector wil volle kracht vooruit en hamert daarom op een in alle opzichten gelijk speelveld. Dat betreft het internationale speelveld met het buitenland maar nationaal zeker ook dat tussen materiaalsectoren.

Lees hier het KNB jaarverslag 2023