Vul een zoekwoord in:

KNB Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Ondanks grote onzekerheid over de prijs en beschikbaarheid van energie wist de Nederlandse bouwkeramische industrie in 2022 de product-afzet op peil te houden. Voor de korte en middellange termijn zijn er nieuwe onzekerheden. Denk aan de veranderende omstandigheden voor de nieuwbouwmarkt van woningen en aan een tijdige en betaalbare beschikbaarheid van groene energie-infrastructuur. Koepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) publiceert het Jaarverslag over 2022.

2022 getekend jaar
De Russische invasie in Oekraïne leidde tot een grote humanitaire tragiek maar had ook verstrekkende gevolgen voor de beschikbaarheid en de prijs van energie. Voor de bouwkeramische industrie gaf dit grote onzekerheden, mede door een ontbrekend politiek beleidskader om het businessmodel toekomstbestendig te houden. Tot dit laatste had ook een nationaal crisisbeleid voor energie-intensieve sectoren moeten behoren. Net als een op versnelling gericht uitvoeringsbeleid voor de grote klimaat- en transitieopgaven. Een en ander klemt te meer nu de energietransitie steeds minder een technisch vraagstuk blijkt en steeds meer een van organiseren en samenwerken. Aan dit laatste mankeert het nog waardoor het handelingsperspectief van de baksteen-, dakpan- en tegelindustrie, een van de in de regio gevestigde Cluster 6-sectoren, beperkt is.

Smal en slank bouwkeramiek

Vanuit een op verduurzaming en innovatie gerichte ambitie zetten de fabrikanten van bouwkeramiek in 2022 verdere stappen in de uitrol van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.  Een meerjarig collectief haalbaarheidsonderzoek naar duurzame alternatieven voor aardgas werd afgerond. Individueel werd verder gegaan op het pad van verslanking en versmalling van kleiproducten. Minder klei betekent minder energieverbruik en minder emissies. KNB ondersteunt deze trend naar slanke straatbaksteen en smalle metselbaksteen. Verder publiceerde KNB een onafhankelijk opgesteld Whitepaper over de rol van bouwkeramiek in een circulaire economie. 

Bij de presentatie van het Jaarverslag toont KNB-voorzitter Nienke Homan zich hier positief over. “De rol is ontegenzeggelijk veelbelovend hoewel de sector wel nog enkele stappen zal moeten zetten”, aldus de KNB-voorzitster.

Vanzelfsprekend deed KNB in 2022 meer, zoals op het gebied van onderzoek, kennisontwikkeling, kennisdeling maar ook op het vlak van arbeidsvoorwaarden, standaardisatie en normalisatie.

Het KNB Jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden. 

Velp, 25 mei 2023