Vul een zoekwoord in:

KNB-Jaarverslag 2015: Groei binnenlands baksteenverbruik

Velp, 21 april 2016

In 2015 konden de Nederlandse fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en tegels profiteren van een aantrekkende woningbouw in Nederland. Vooral de binnenlandse afzet metselbaksteen deed het goed (+14%), hoewel deze nog altijd ruim 40% onder het 2008-niveau ligt.

Dit en meer staat te lezen in het vandaag verschenen Jaarverslag 2015 van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.

Dalende export remt betere baksteenafzet
In 2015 groeide de binnenlandse afzet van de Nederlandse metselbaksteen met 14%. Door een dalende export (-19%), vooral naar de Britse markt, bleef de totale afzet metselbaksteen uiteindelijk achter bij die van 2014 (-2%). De afzet van de gebakken straatsteen bleef min of meer gelijk (1%). Wel groeide de afzet straatbaksteen in machinale pakketen fors (+10%). Op deze wijze draagt de straatbaksteenindustrie steeds meer bij aan een verminderde fysieke belasting van de straatmaker.

Gelijk speelveld
Om de keramische industrie voor Nederland te kunnen behouden deed KNB in 2015 veel moeite om beleidmakers het belang van een Europees gelijk speelveld toe te lichten. Voor een fiscaal gelijke behandeling werd de betekenis van gas voor het keramisch proces uitgelegd. Een nieuw Europees emissiehandelssysteem dient eenduidig, uitlegbaar en niet discriminatoir te zijn. Bij Natura 2000 moet rekening worden gehouden met de historisch gegroeide, geografische posities van de fabrieken en de bijdrage van de sector aan de ontwikkeling van nieuwe natuur.

In zijn voorwoord op het Jaarverslag wijst KNB-voorzitter Dick Tommel op het belang van de klassieke maakindustrie voor variatie in werkgelegenheid, opleidingsvereisten en de verdiencapaciteit van de BV Nederland. ''Het heeft geen zin te spreken over meer banen en het goedkoper maken van arbeid als de industrie ondertussen naar het buitenland wordt gedreven'', aldus KNB-directeur Van Hal elders in het Jaarverslag.

Klik hier voor de digitale versie van het KNB-Jaarverslag 2015