Vul een zoekwoord in:

KNB-Jaarverslag 2011: ambitie tot innovatieve rol bij duurzaam bouwen

Velp, 11 mei 2012

Half mei verscheen het Jaarverslag 2011. KNB toont zich daarin bezorgd over het in 2011 politiek ontbreken van maatregelen om de vitaliteit van de bouw- en woningmarkt te herstellen. Duidelijkheid over hervorming van het fiscale stelsel voor bestaand en nieuw te verwerven woningeigendom is, naar de mening van KNB, essentieel voor herstel van deze markten. Eveneens essentieel is liberalisering van de huurmarkt. "Een geloofwaardiger fiscaal stelsel voor wonen draagt bij aan herstel van vertrouwen - bij particulieren en professionele partijen - in het goed functioneren van de koop- en huurmarkt", aldus KNB-voorzitter D.K.J. Tommel.

KNB is ervan overtuigd dat een dergelijk pakket het noodzakelijke evenwicht op de woningmarkt zal herstellen, de instroom van starters op de woningmarkt zal bevorderen en daarmee de doorstroom in de rest van de woonketen zal stimuleren.

Het jaarverslag van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) geeft feiten en meningen over de situatie in de bouw. Verder schetst het in vogelvlucht de belangrijkste onderwerpen waar de georganiseerde bouwkeramische industrie in 2011 mee te maken heeft gehad. Speciale aandacht wordt besteed aan de ambitie om een innovatieve rol in de toekomstige bouwopgave te spelen.

De specifieke kennis van keramische processen en van de markt voor bouwkeramiek ondersteunt de ambitie tot het leveren van nieuwe toegevoegde waarden op basis van de kernkwaliteiten van het keramisch materiaal, aldus KNB. Het biedt de bouwkeramische industrie continuïteit op de langere termijn op een moment dat bouwbreed gezocht wordt naar nieuwe processen en concepten die mede het belang van een duurzame samenleving dienen.

Het jaarverslag 2011 wordt op verzoek toegezonden en is hier digitaal in te zien.