Vul een zoekwoord in:

KNB-consortium vraagt MOOI-subsidie aan

04-10-2022

Gepubliceerd op: 04-10-2022

Een consortium van KNB met DNV, TCKI, Instalat, TNO en Technip Energies diende voor de ontwikkeling van waterstof transitiebranders een onderzoeksvoorstel in bij RVO, de MOOI-subsidieverlener. Bij goedkeuring start eind dit jaar al het onderzoek dat flexibele branders voor de keramische industrie moet opleveren.

De inzet van waterstof is één van de pijlers van de KNB Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.

Feit is dat pure -groene- waterstof nog lange tijd maar beperkt beschikbaar zal zijn en een duur product is. De inzet van aardgas/waterstofgas-mengsels zal daarom eerder tot de mogelijkheden gaan behoren. Dat vergt nieuwe brandertechnologie waarvoor nu een MOOI-subsidie werd aangevraagd.

Het haalbaarheidsonderzoek behelst het ontwerp, de bouw, en het testen van 5 soorten transitiebranders die de keramische industrie in staat moeten stellen om verschillende aardgas/waterstof/zuurstof mengsels in te zetten voor een duurzaam bakproces. Dit zijn:

  • Een lansbrander voor aardgas/waterstofmengsels lowNOx technologie
  • Een lansbrander voor aardgas/waterstofmengsels met Oxyfuel technologie
  • Een HV brander voor aardgas/waterstofmengsels lowNOx technologie
  • Een HV brander voor aardgas/waterstofmengsels met Oxyfuel technologie
  • Een flameless oxidation brander (met ‘flameless combustion’ techniek kunnen mengzones van brandstof-rookgas en verbrandingslucht worden aangepast zodat de piek vlam temperatuur wordt verlaagd waardoor de NOx niet toeneemt)

Bij een positieve beoordeling voor subsidieverstrekking vanuit RVO zal het onderzoek snel kunnen starten en doorlopen tot uiterlijk eind augustus 2025.