Vul een zoekwoord in:

Klei-animatie nu ook in het Engels

04-02-2022

Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur én biedt de grondstof voor duurzame keramische bouwmaterialen zoals metselbaksteen, straatbaksteen en keramische dakpan. Uit internationale hoek trekt dit belangstelling. KNB stelt daarom af heden een Engelstalige versie beschikbaar van de -al eerder uitgebrachte- animatie Duurzame kleiwinning.

De whiteboard animatie geeft informatie over de herkomst en de duurzame winning van Nederlandse klei. Een hernieuwbare en duurzame grondstof waarbij de winning een sterke toename van natuur en biodiversiteit geeft. De winning draagt ook bij aan hoogwaterveiligheid in het rivierengebied en is daarmee als klimaat-adaptieve maatregel te zien.   

Klei is de grondstof voor keramische bouwmaterialen zoals baksteen, de gebakken straatklinker en de keramische dakpan.

Zie ook www.kleiwinning.nl