Vul een zoekwoord in:

Keramische industrie ondersteunt initiatief Waterstofcoalitie

Fabrikanten van bouwkeramiek, samenwerkend in branchekoepel KNB, scharen zich achter de oproep van de Waterstofcoalitie aan een nieuw kabinet om te komen tot een Waterstofpact. Juist de regeerperiode 2021 – 2025 is cruciaal om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken.

Waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem.

Politiek en maatschappelijk is de ambitie voor een Nederlandse waterstofketen wel omarmd. Nu nog een schop de grond in zodat tot 2025 alvast aan een basisketen kan worden gewerkt. Deze omvat productie, opslag, transport en gebruik.   

Voor de bouwkeramische industrie is tot heden aardgas, naast klei, een onmisbare grondstof. In 2019 startte KNB haalbaarheidsonderzoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. Vooruitlopend op de eerste resultaten daarvan in 2022, wordt verwacht dat een duurzaam alternatief vooral gasvormig zal (moeten) zijn. Waterstof lijkt dan voor de hand liggend, hoewel de invloed daarvan op de esthetische en technische producteigenschappen van de baksteen en keramische dakpan nog onbekend is.

Duidelijk is dat voor verduurzaming van de energiebehoefte van de keramische industrie naast het productieproces ook de energie infrastructuur aangepast zal moeten worden. In die zin herkent KNB zich in de oproep van de Waterstofcoalitie. Deze is een initiatief van 38 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers. De oproep werd op 4 maart in de aanloop naar de Tweede verkiezingen gepresenteerd.

Klik hier voor de tekst van de Oproep en hier voor het persbericht.