Vul een zoekwoord in:

In 2023 iets minder nieuwe woningen dan in 2022

02-02-2024

Volgens de nieuwste gegevens van het CBS werden er in 2023 73.300 nieuwbouwwoningen opgeleverd (+0,9%). Dat is iets minder dan de 74.600 in 2022, maar meer dan het langjarig gemiddelde van ruim 61.000 sinds 2013.

CBS registreerde het grootste aantal nieuwbouwwoningen in 2023 in Amsterdam. Daar werden 4.500 nieuwe woningen gebouwd (tegen 7.500 een jaar eerder!). 

In absolute aantallen werden in 2023 in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 17.000. In Noord-Brabant (12.000) en Noord-Holland (bijna 11.000) werden ook veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De overige 33.000 woningen werden (dus) in de overige 9 provincies opgeleverd.

Vergroting van het aantal woningen kan door nieuwbouw maar er ontstaan ook nieuwe woningen door splitsing van bestaande woningen en door transformaties van kantoorpanden. Daarnaast verdwijnen er woningen, zoals door sloop en samenvoeging. In zijn recente Kamerbrief saldeert Woonminister de Jonge dit tot -naar verwachting- een toevoeging van bijna 90.000 nieuwe woningen in 2023.

De -lichte- daling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 komt overeen met een dalende trend in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in de afgelopen twee jaar. Van 2019 tot 2021 liep dit aantal nog op, maar sindsdien neemt het cijfer af. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor de bouw in de nabije toekomst. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

Het was in 2023 het 5e jaar op rij dat er meer dan 70.000 nieuwe woningen werden gebouwd. Dit zijn er nog wel steeds beduidend minder dan de beleidsmatig beoogde 100.000 per jaar. Woonminister de Jonge wijdt dit blijkens zijn Kamerbrief aan ‘tegenwind’ door zowel stijgende rente als bouwkosten. Voor de komende jaren is hij optimistisch. De tegenwind zwakt af en ingezet beleid tot het versnellen van procedures en processen wordt voortgezet. Voor andere belemmeringen zoals meer harde plannen en extra maatregelen tegen netcongestie is ook aandacht. Toch verwacht ook de Minister in 2024 en 2025 een ‘bouwdip’.