Vul een zoekwoord in:

Het belang van Europese normen voor milieuprestaties

Sterke toename van milieuprestatieverklaringen volgens EN 15804 Bron: Jane Anderson, ConstructionLCA,

Sterke toename van milieuprestatieverklaringen volgens EN 15804 Bron: Jane Anderson, ConstructionLCA,

Het meten van milieuprestaties moet een eerlijke en gelijke beoordeling voor alle bouwproducten zijn. Dus geen gebruik van voorkeurslijstjes voor materialen of beoordeling op basis van een onderbuikgevoel zoals ‘biobased is altijd goed’. Nee, prestaties moeten volgens KNB en NVTB worden gemeten op basis van de wetenschappelijk onderbouwde levenscyclusanalyse (LCA) vastgelegd in de Europese norm.

KNB maar ook de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie NVTB zijn al vele jaren nauw betrokken bij de opstelling van Europese normen.

 

Arie Mooiman duurzaamheidsadviseur van branchevereniging KNB is tevens voorzitter van de NVTB werkgroep Milieuprestaties Bouwwerken en van de NEN-normcommissie Duurzaamheid van Bouwwerken:

“Een onlangs rechtgezet misverstand benadrukt nog eens het belang van de norm. De NVTB werkgroep constateerde namelijk dat regelmatig onterecht de stelling wordt geponeerd dat de Nederlandse Bepalingsmethode de Europese norm niet goed volgt. De genoemde kritiek is aangekaart bij de Nationale Milieu Database (NMD). Vervolgens is er een verduidelijkend nieuwsitem op de NMD-website gepubliceerd.”

Europese normen vormen de basis van de Nationale Milieu Database (NMD) en de bijbehorende bepalingsmethode. Als enige land in Europa stelt Nederland in de bouwregelgeving eisen aan de milieuprestatie op gebouwniveau (woningen en kantoren). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de milieu informatie op productniveau.

Inmiddels bestaan er wereldwijd meer dan 7300 milieuproduct­verklaringen overeenkomstig EN 15804. Het toont het belang en de waardering voor deze norm voor de opstelling van milieurelevante productinformatie. Naast de KNB branche representatieve LCA’s, gebruiken diverse individuele KNB-leden de norm als basis voor het opstellen van milieu-informatie voor specifieke producten. Een ontwikkeling die de komende jaren naar verwachting zal toenemen.