Vul een zoekwoord in:

Wervelend KNB/GNMF verkiezingsdebat

Velp, 13 maart 2015

"Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland''. Onder dit motto organiseerden de Gelderse Natuur- en Milieuorganisatie GNMF en Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) op 12 maart 2015 een Gelders kandidatendebat. Journaliste Wouke van Scherrenburg (ex Den Haag Vandaag) voelde in het Keramisch Huis in Velp 10 kandidaat-Statenleden stevig aan de tand over natuur en ondernemerschap en over duurzaam (ver)bouwen.  

Gelders verkiezingsdebat-3

Vrijwel alle politici bleken positief te staan tegenover extra nieuwe natuur.  Betrokken op kleiwinning, baksteenproductie en Natura 2000 was Michiel Scheffer (D66, nr 1) duidelijk: met de baksteenindustrie zijn afspraken te maken. De onbenutte gelden voor verduurzaming van woningen werd door allen zonde gevonden. ''Jammer dat de leenregels zo ingewikkeld zijn''. aldus Bastiaan Meerburg (VVD nr. 8). Daarentegen is de komende paar jaar twee miljard euro investeren in energieloze woningen weer het andere uiterste: onbetaalbaar. Nelson Verheul (GL, nr. 1) noemt pensioenfondsen die bij kunnen springen.  Pieter Plug  (CU, nr. 1) ziet een goede kans voor meer werk in de bouw.  Josan Meijers (PvdA, gedeputeerde; opnieuw beschikbaar): roemt  de Gelderse inspanning richting huursector die duidelijk perspectiefvol zijn.

Gelders verkiezingsdebat-2

Duidelijk werd: er moet iets gebeuren om vooral de particuliere woningeigenaren in beweging te krijgen. Draagvlak bij alle partijen om deze verduurzaming te versnellen leidde tot een perspectiefvol slot aan een levendige debatavond.  Op 18 maart 2015 zijn  mag Gelderland stemmen voor een nieuw bestuur.

KNB en GNMF vonden elkaar in het streven naar een mooi en duurzaam Gelderland.