Vul een zoekwoord in:

Factsheet: CO2-vrije baksteenfabriek

24-01-2024

KNB zette de opties en randvoorwaarden op een rij voor het CO2-vrijmaken van een gemiddelde bouwkeramische fabriek. Daar worden bakstenen, dakpannen of tegels geproduceerd van gebakken klei. Aan bod komen biogas, CO2-afvang, waterstof, zon- of windenergie en volledige elektrificatie.

Per verduurzamingstechniek is ook letterlijk concreet inzichtelijk gemaakt wat nodig is voor het CO2-vrijmaken van een gemiddelde keramische fabriek die nu 7 miljoen m3 aardgas per jaar gebruikt.

Bijvoorbeeld de benodigde hoeveel koeien, windmolens, zonnepanelen of netverzwaring. Ook de randvoorwaarden, marktomstandigheden en onzekerheden komen aan bod. Zoals vergunningsverlening, ruimtebeslag, transportbeweging, emissieprijzen en netcongestie.

Last but not least wordt geschat hoelang de transitie duurt, welke investering nodig is voor infrastructuur en wat de verduurzamingstechniek kost per MWh.

KNB wil met de factsheet de omvang en impact van het CO2-vrijmaken inzichtelijk maken voor overheden, netbeheerders, bedrijven, omwonenden en andere stakeholders. Ook wil KNB zo de afhankelijkheden verduidelijken. Zodat partijen elkaar kunnen vinden in concrete afspraken over een snelle realistische energietransitie. Want de bouwkeramische industrie wil het liefst morgen al produceren zonder impact op het klimaat.