Vul een zoekwoord in:

EZK-Minister Adriaansens bezoekt Brick Valley

14-03-2024

De Minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens bracht op 11 maart een bezoek aan de Gelderse baksteenindustrie. Het was een goede gelegenheid om in direct contact inzichten te wisselen en de meerwaarde van samenwerking te delen, zoals in Brick Valley. 

Hoofdthema van het bezoek was de noodzaak voor de keramische industrie om de productieprocessen te verduurzamen. Tijdens een onderhoudend gesprek toonden de Minister en de meereizende EZK-directeur Verduurzaming Industrie Karlo van Dam en EZK-regioambassadeur Edwin Ouwejan zich positief over de initiatieven van de sector.

Tegelijk zijn er nog diverse aandachtspunten en wensen, zo kenmerkend voor de in de regio gevestigde Cluster 6-industrie. Deze werden wat keramiek betreft verwoord door Brick Valley voorzitter Jasper Vos, tevens algemeen directeur Wienerberger Nederland en vicevoorzitter van KNB. Uitdagingen en belemmeringen inclusief de inspanningen van het Rijk werden openlijk besproken met een focus op het identificeren van innovatieve oplossingen en het stimuleren van sectorbrede vooruitgang.

Aansluitend op het ronde tafelgesprek werd door de gastheren van Caprice Baksteen een korte rondleiding door de steenfabriek verzorgd. De oven vormde daarbij uiteraard het centrale middelpunt.

Na afloop onderstreepte Micky Adriaansens in haar videoboodschap de urgentie van het vraagstuk: ‘De transitie naar groene energie in een sector die zo afhankelijk is van hoge temperaturen en constante energievoorziening is complex. Maar het is een noodzakelijke stap voorwaarts, niet alleen om voor onze eigen bouwmaterialen te kunnen blijven zorgen, maar ook om te werken aan een duurzamere wereld.’ 

Brick Valley is een samenwerking van de vier baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger. Samen met de landelijke en provinciale overheden, netwerkbedrijven en energiemaatschappijen werken zij hard aan het realiseren van een gemeenschappelijk energievoorziening voor hun 6 fabrieken op het Gelders eiland. Zie verder www.brickvalley.nl