Vul een zoekwoord in:

Evaluatie N2000 tijdens Brusselse landbouwborrel

Velp, 1 december 2015

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik deed onderzoek naar knel- en vraagpunten rond de uitvoering van Europese regels voor beschermde natuurgebieden in Nederland. "De Nederlandse overheid voert de EU-natuurwetgeving te streng uit" aldus de politica die het rapport "Land in de Knel" dinsdag 1 december jl. in Brussel presenteerde.

Een exemplaar werd overhandigd aan KNB-directeur Van Hal. In een reactie, vervangend op het in het rapport gesuggereerde interview met hem, noemde Van Hal de symbiotische relatie tussen de baksteenindustrie en de naastgelegen fraaie riviernatuur. ''Het zou jammer zijn als de door baksteenfabrikanten nota bene zelf gecreëerde nieuwe natuur zo stevig wordt beschermd dat daarmee de kans wordt ontnomen om in de toekomst  opnieuw hoogwaardige riviernatuur te ontwikkelen''. Zijn oproep tot innovatief bestuur kreeg gehoor bij de eveneens aanwezige VVD-Europarlementariër Jan Huitema die het een passende reactie op doorgeschoten regelgeving zou vinden.

Het onderzoeksrapport "Land in de knel" loopt vooruit op de Brusselse evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het Europees Parlement bespreekt dat onderwerp vanaf december.