Vul een zoekwoord in:

Duurzaam bakken in keramische industrie

Tijdens een druk bezochte fabrikantenbijeenkomst werden op vrijdag 24 maart de eindresultaten gepresenteerd uit het meerjarige KNB-onderzoek Duurzame Alternatieven voor aardgas. De Gelderse Klimaatgedeputeerde Jan van der Meer deed de aftrap. Onderzoeksinstituut TCKI gaf toelichting op de eindresultaten. Het onderzoek kwam tot stand met steun van de provincie Gelderland.

Eind 2019 startte een meerjarig KNB-onderzoeksproject naar duurzame alternatieven voor aardgas. Ruim drie jaar later is er een mijlpaal bereikt. KNB-leden konden kennis nemen van de effecten van waterstofgas, biogas en biopropaan op de producteigenschappen van gebakken producten tijdens een KNB-themabijeenkomst op 24 maart.

Onderzoekers van TCKI gingen in op het verloop van de testen en de testresultaten. Het onderzoek omvatte proeven met microgolf ondersteund stoken en stookproeven met biogas, bio-propaan en waterstofgas. Voor de aanwezigen waren de fysieke producten met hun specifieke eigenschappen als gevolg van het bakken met de alternatieve brandstoffen te zien en onderling te vergelijken.

In de woorden van KNB directeur Ewald van Hal was de bijeenkomst historisch omdat er voor het eerst onderzoeksresultaten zijn uit proeven met waterstofgas op klei. Met de verkregen inzichten in de effecten die het gebruik van biogas, bio-propaan, waterstof en magnetronstaling heeft op het keramisch product kunnen individuele fabrikanten voor de eigen situatie een transitierichting kiezen.

Hoofdconclusie is dat de duurzame alternatieven in principe geschikt zijn voor het bakken van kleiproducten zonder dat dit de productkwaliteit beïnvloedt. Punt van aandacht is wel de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen bij de fabriek. Op dit moment lijken de industriële bedrijven buiten de vijf grote industrieclusters door de Rijksoverheid hiervoor achteraan in de rij te worden gezet.

Het haalbaarheidsonderzoek werd financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.