Vul een zoekwoord in:

De waarde van bouwkeramiek

Velp, 13 oktober 2014

Woonconsumenten willen bouwkeramiek! Dat is althans af te leiden uit de studie "De Waarde van Stijl" van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Uit dit onderzoek blijkt, dat nieuwbouwwoningen die zijn geïnspireerd op de architectuur van de jaren dertig meer opleveren bij verkoop (+14%).

Het onderzoek maakte een onderlinge vergelijking tussen overeenkomstige (grondgebonden) woningen in retro- en andere stijlen in 86 VINEX-wijken. Ligging, oppervlakte woningen, perceel, parkeervoorzieningen enz. kwamen steeds overeen. Feitelijk werd dus alleen vergeleken op gevels, daken, detaillering en materialisatie (vrijwel zonder uitzondering baksteen en keramische dakpannen). Er werden zestigduizend transacties geanalyseerd tussen 1996 en 2014.

Vastgesteld kon worden dat, bij verkoop, huizen in retrostijl 14% meer opleveren dan vergelijkbare woningen in een andere stijl.

Verder concluderen de onderzoekers een verschil tussen wat huizenbezitters waarderen en wat ontwikkelaars aanbieden. Dat is te meer opvallend, omdat ook wordt vastgesteld dat er geen significant verschil in bouwkosten is tussen de bouwstijlen onderling.

Onderzoekers adviseren ontwikkelende partijen om zich meer te verdiepen in de wensen van de woonconsument. Verder moet de overheid voldoende planologische ruimte scheppen voor woningbouw op plekken waar er vraag naar is en moet de concurrentie tussen bouwers onderling worden gestimuleerd. Dat komt de woonconsument ten goede.