Vul een zoekwoord in:

De ‘R’ die verbindt: de R-ladder en stRaatbaksteen

13-10-2023

Straatbaksteen kan een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire inrichting van de openbare ruimte. Hoe positief dat is kan worden bepaald aan de hand van de R-ladder. KNB zette het op een rij.

Het gebruik van straatbaksteen past goed binnen het streven naar een circulaire bouweconomie. Om dat inzichtelijk te maken creëerde KNB’s WG Communicatie Straatbaksteen de ‘R-ladder en straatbaksteen’.
De R-ladder is een gangbaar hulpmiddel om de verschillende strategieën van circulariteit te tonen. Daarbij geldt: hoe hoger op de ladder, hoe meer sprake er is van circulariteit. Er is dan vooral sprake van minder gebruik van grondstoffen en daardoor een lagere milieudruk. Betrokken op straatbaksteen: deze scoort hoog op de R-ladder.

Hieronder volgt puntsgewijs waardoor straatbaksteen hoog scoort. Tussen haakjes staan de betreffende tredes op de R-ladder.

Slimmer gebruik en slimmere productie met straatbaksteen

 • Efficiënt en effectief verharden met duurzame straatbakstenen (R0 / R1)
 • Straatbakstenen kan regenwater infiltreren op de plek waar het valt (waterpasserende bestrating) (R1)
 • Straatbaksteen draagt bij aan vergroening en biodiversiteit in de vorm van doorgroeibare bestrating met gras- en klaversoorten (R1)
 • Minder bestrating voor duurzame leefomgeving en minder kans op hittestress (R1)
 • Minder grondstoffen en energie met slankere straatbakstenen (R2)
 • Gebruik van lokale rivierklei, een hernieuwbare grondstof (R2)

Levensduur verlengen met straatbaksteen

 • Straatbakstenen hebben een gemiddelde levensduur van 135 jaar (R3)
 • Het hergebruik van straatbakstenen is vastgesteld op nagenoeg 90% (R3)
 • Straatbakstenen zijn volledig remontabel omdat ze in een open elementenverharding en in een ongebonden straatlaag zijn gestraat (R3)
 • Niet herbruikbare straatstenen kunnen wel dienst doen in een andere toepassing: zoals tuinen en parkeervakken (R3)

Materialen nuttig toepassen met straatbaksteen

 • Beschadigde stenen die niet meer toepasbaar zijn in de reguliere stroom kunnen na vermaling dienen als secundaire grondstof in nieuwe straatbakstenen en ook als steenslag voor in wegfundering (R8)

Het volledige artikel over ‘R-ladder en straatbaksteen’ kunt u lezen op www.knb-keramiek.nl/r-ladder