Vul een zoekwoord in:

De geschiedenis van Steenfabriek Kekerdom

Bij tijd en wijle verschijnen er uitgaven die zijn gewijd aan de geschiedenis van een baksteenfabriek of de steenindustrie in een bepaalde streek. Meest recent is een door Heemkundekring De Duffel uitgegeven publicatie van de hand van Jan Alexander van Weeghel over Steenfabriek Kekerdom.

Alleen een kap van de oven en een afgetopte schoorsteen doet er nog aan denken dat in de Millingerwaard ruim 100 jaar (vanaf 1873) een van de grootste en modernste Steenfabrieken van ons land heeft gestaan: Steenfabriek Kekerdom. Aan deze periode kwam in 1984 een ‘abrupt en pijnlijk einde’ zoals de schrijver verwoordt. Zo werd ‘de oven onder de kap gesloopt en door de laatste eigenaar vermalen en wellicht als wegverharding onder asfaltwegen gebruikt’.

Aan de hand van verhalen van oud-medewerkers en historische documenten doet Van Weeghel verslag van de dagelijkse gang van zaken op de fabriek, met name uit de periode na 1945. 

Verder wordt de evolutie beschreven van een arbeidsintensief naar een kapitaalintensief productieproces, met alle spanningen tussen geldschieters en eigenaars tot gevolg.

De uitgave is tegen betaling van € 12,50 verkrijgbaar bij uitgever Paul van Remy van heemkundekring De Duffel via p.remy@chello.nl