Vul een zoekwoord in:

Cerame-Unie publiceert ‘Activity Report 2020-2021’

17-02-2022

Cerame-Unie (CU), de Europees keramische koepel waarbij KNB is aangesloten, publiceerde een Activity Report 20/2021. Het geeft inhoud aan de ‘keramische stem’ (nine sectors, one voice) op een groot aantal voor de Europees keramische industrie relevante beleidsterreinen.

Het fraai vormgegeven rapport biedt allereerst een actueel beeld van omvang en diversiteit van de keramische industrie in Europa. Verder blijkt er de veelzijdigheid van het Europese branchewerk uit: klimaat, milieu, veiligheid, energie, handel, onderzoek, bouw, duurzaamheid, communicatie. CU heeft op al deze terreinen een mening. Het vormt deze in nauwe afstemming met zowel de aangesloten keramische sub-sectoren als hun koepelorganisaties in de diverse Lidstaten.

De CU-mening is terug te vinden in tal van position papers, statements en beleidsnota’s maar ook in de inbreng tijdens public consultations.  

Daarnaast ontwikkelt CU ook zelf activiteiten zoals het WCTF (World Ceramic Tile Forum), de WRA (World Refractories Association) en het EPCF (European Parliament Ceramics Forum). Deze laatste vormt al jarenlang een succesvol platform voor dialoog tussen de Europese keramische organisaties, de Europese politiek en de Europese Commissie.

Met de inmiddels breed bekende ‘European Ceramic Days’ informeert CU zowel Brusselse instituties, collega-sectoren als het bredere publiek over de vele mogelijkheden die de keramische industrie aan de maatschappij te bieden heeft.

In 2021 deed het dat met een Ceramic Roadmap to 2050 dat een keramisch antwoord geeft op het Europese klimaatpakket Fit-for-55.

Het activity report is in te zien via deze link.