Vul een zoekwoord in:

CE Delft onderzoekt fossielvrije industrie in 2037

18-07-2023

Stichting Natuur & Milieu vroeg CE Delft om een toekomstbeeld van een fossielvrije Nederlandse industrie in 2037. De studie omvat de gehele (basis-)industrie. Positief is CE Delft over de keramische industrie: kansrijk, heeft toegevoegde waarde en behoeft relatief weinig verandering!

In 2037 is het koolstofbudget voor Nederland op. Uitgaande van de 1,5°C klimaatdoelstelling en rekening houdend met het Nederlandse aandeel in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, verkent de studie de transitie van de Nederlandse industrie naar fossielvrij in 2037.

De studie voorziet dat de keramische industrie in de periode 2031-2035 kan overschakelen naar duurzame alternatieven voor aardgas, omdat dan de vereiste groene energie en bijhorende infrastructuur beschikbaar komen. Bij de verdeling van duurzame energie komt CE Delft wel tot heel andere keuzes dan die in het huidige overheidsbeleid is verankerd. Duidelijk wordt verder ook dat de industrie voor de verduurzaming afhankelijk is van de duurzame-energie-keten.  

CE Delft concludeert dat de keramische industrie vóór 2037 fossielvrij kan zijn en de kosten voor verduurzaming kan doorbelasten aan klanten. Wel zullen deze hogere prijzen de concurrentie aanwakkeren van productalternatieven en van bouwkeramiek van net buiten de EU.

Het rapport noemt en roemt verder ook het belang van levensduurverlenging om de grondstoffenvraag te verlagen en de CO2-uitstoot te reduceren. Het sluit aan bij de sterke punten van bouwkeramiek en bij het KNB-pleidooi voor een focus op levensduurverlenging bij gebouwontwerp en regelgeving. 

Interessant is dat de door CE Delft gesuggereerde veranderagenda van de sector sterk overeen komt met het KNB-sectorbeleid waarin de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 centraal staat. KNB ziet hierin bevestiging het goede (transitie-)pad te volgen. 

Lees hier het rapport ‘Verkenning van een fossielvrije industrie Productie binnen het carbonbudget’