Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramische industrie speelt rol in digitalisering

26-11-2021

Digitalisering in de bouw is een van de belangrijkste opgaven van dit moment. Fabrikanten van bouwmateriaal spelen daarin een belangrijke rol. Als producent en eigenaar van data. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) verzorgde een webinar, KNB-lid Wienerberger verleende medewerking. Het webinar is hier terug te zien.

Het webinar was bedoeld om fabrikanten van bouwmaterialen, zoals die van bouwkeramiek, wegwijs te maken op het gebied van ‘digitalisering’. Algemeen directeur Bert Jan Koekoek van Wienerberger Nederland, tevens vice voorzitter van het KNB-bestuur, ging in gesprek met NVTB-voorzitter Titia Siertsema, tevens lid van de Bouw DigitaliseringsRaad (BDR), over de meerwaarde van investeringen in digitalisering.

 “Gebruikers van de data zijn veel meer dan handel en aannemerij”, zegt Koekoek. Hij doelt daarbij op eigenaren van bouwwerken die de data gebruiken bij beheer en onderhoud.

Met Ries Bode, voorzitter van het Digiteam van DigiGO, werd gesproken over rollen en functies voor de bouwmaterialenindustrie in digitalisering. Een daarvan is ‘geconnect’ te worden met het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Dat is een set afspraken in ontwikkeling waaraan alle partijen in de bouwketen, dus ook de bouwmaterialenindustrie, bij kunnen dragen en profijt van kunnen trekken. DSGO beoogt beschikbare data betrouwbaar, veilig en functioneel te kunnen delen in de bouwketen.

Het webinar is hier terug te kijken.