Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramische industrie neemt veilige en gezonde werkplek serieus

Velp, 19 juni 2012

De keramische industrie heeft laten zien arbeidsomstandigheden serieus te nemen door op veel onderwerpen structurele verbeteringen door te voeren. Dit is de hoofdconclusie van de Inspectiedienst SZW uit het Inspectieproject 2011, onderdeel van het Meerjarenprogramma bouwmaterialenindustrie 2009 - 2012.

Geen ander onderwerp is voor de industrie zo belangrijk als verantwoorde arbeidsomstandigheden. KNB is dan ook verheugd dat de collectieve en individuele inspanningen van de sector voor een veilige en gezonde werkplek aantoonbaar tot resultaten leidt. Mensen zijn echter niet feilloos, zodat de bevindingen van de Inspectiedienst geen reden zijn om genoegzaam achterover te leunen, aldus de branchevereniging. Iedere overtreding is er een teveel. Waar nodig werden inmiddels lessen getrokken en maatregelen genomen. Bedrijven die desondanks onvoldoende consequent omgaan met gevaren en risico's dienen aan passend toezicht onderworpen te worden.

KNB is verheugd dat de samenwerking met vakbonden en de Inspectiedienst vruchten heeft afgeworpen. Gerichte voorlichting aan de sector, goede communicatie tijdens inspecties, het brancheproject fysieke belasting en de paritair tot stand gekomen arbocatalogus, blijken lonend. Het vormt een aanmoediging om op de ingeslagen weg voort te gaan want goed kan altijd beter. In de toekomst zal KNB zich blijven inspannen voor structureel goede en veilige arbeidsomstandigheden in de sector.

Klik hier voor de factsheet Keramische procesindustrie van de Inspectie SZW.