Vul een zoekwoord in:

Baksteenindustrie helpt onderwijs met metseltraining bouwdocent

04-03-2022

Metseltalent van de toekomst wordt op vmbo en mbo opgeleid. Om vmbo-docenten bouwtechniek (BWI) te helpen de basisvaardigheden van het metselvak goed onder de knie te krijgen organiseert baksteenkoepel KNB sinds enige tijd praktijktrainingen Metseltechniek. Dat gebeurt in samenwerking met Platform vmbo BWI en bouwopleidingsbedrijven. De interesse overtreft de verwachtingen.

Begin april verzorgt KNB in nauwe samenwerking met SSPB Praktijkcentrum Bouw in Sappemeer en Platform vmbo BWI voor de 11e keer een Metseltraining voor bouwdocenten BWI. Op het programma staat onder meer het inrichten van de werkplek, maatvoering, aan de draad werken, rollagen, muurbeƫindigingen en voegwerk voor de meest gangbare metselverbanden. Na de training is de docent beter in staat om metselkennis over te dragen aan de leerlingen. En niet in de laatste plaats: de leerlingen laten delen in de lol van baksteen-stapelen.

KNB nam eerder initiatief tot dergelijke praktijktrainingen omdat het een teruggang in metselvakmanschap in de opleidingskolom constateerde. Dat is deels gevolg van ontwikkelingen in de instroom en deels door wijzigingen in opleidingsprofielen op vmbo-niveau; de hofleverancier voor metseltalent.

Met de klimaatopgave in het achterhoofd ontwikkelt KNB in nauwe samenwerking met het Platform vmbo BWI momenteel ook lesmateriaal en opleidingsmiddelen voor andere typen baksteengevelwerk dan metselwerk. Op die wijze blijven docenten en leerlingen voorzien van de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van baksteenverwerking.