Vul een zoekwoord in:

Stevig programma Dag van de Bouwkeramiek inspireert bezoekers

Velp, 26 aparil 2011

Industrie aan vooravond van nieuwe uitdagingen

De 'Dag van de Bouwkeramiek', op 19 april 2011 georganiseerd door VKO en SBR, heeft velen geïnspireerd, zo blijkt na afloop. Door de brede context en de uiteenlopende presentaties was er voor elk wat wils in de Roders Wijnterminal in Amsterdam-Zeeburg. Een keur van maar liefst 14 specialisten en opinieleiders uit de wetenschap, architectuur en bouw was uitgenodigd om hun visie te geven en/of vertelden over hun ervaringen met duurzaamheid en keramiek.

Voorts waren er exposities van onder meer de Academie voor Bouwkunst en het Wereld Natuurfonds voor duiding van ontwikkelingen in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Op het Kennisplein waren de nieuwste innovaties in keramische producten en systemen te bekijken. Het Publicatiebuffet completeerde het geheel met tal van tijdschriften en magazines, plus de nieuwste jubileum-uitgave van Contour Straatbaksteen.

Veel van de 160 bezoekers toonden zich na afloop verrast door de veelheid van opgedane ideeën en inzichten, de getoonde trends en ontwikkelingen. 'De keramische sector staat aan de vooravond van een nieuwe periode van uitdagingen', was de conclusie van velen na dit stevige dagprogramma.

Opening
Na de opening door dagvoorzitter Jaap Huisman werden de aanwezigen namens de keramische industrie en kenniscentrum SBR welkom geheten door de heer Dick Tommel, voorzitter VKO. Tommel: 'er is een parallel tussen de omgeving die intransitie verkeert en de fase waarin de industrie verkeert. Het beeld van ons land is gevormd door keramiek, nu staan we voor een toekomst met nieuwe en fascinerende mogelijkheden. Onze industrie staat voor een overgang. In het product moeten we de beste karakterkenmerken naar boven halen. In de verdere toekomst is een focus op alleen materiaal onvoldoende', aldus Tommel. Hij vervolgde door erop te wijzen dat samenwerking met andere partijen steeds belangrijker wordt. Een boodschap die later op de dag werd onderschreven door Professor dr. ir. Anke van Hal en Professor dr. Jacqueline Cramer.

Sfeer
In het plenaire deel van het programma beet Jos van Eldonk (architectenbureau Soeters van Eldonk) het spits af met een bijdrage over sfeer in de openbare ruimte. 'Keramiek geeft karakter en is mooi', aldus Van Eldonk. 'Maar leg niet zomaar dag-van-de-bouwkeramiek-2011-2.jpggebakken materiaal in het openbare gebied, kijk welke materialen welke effecten hebben'. Met beeldmateriaal toonde Van Eldonk aan dat je in het ontwerp kunt en zelfs moet spelen met formaten, kleuren en textuur, maar ook met de logica van gebouwen. Met dit laatste bedoelde hij dat de openbare ruimte sfeer en intimiteit ontleent mede aan de positionering van gebouwen.

Overgang tussen privé en straat
Marlies Rohmer van het gelijknamige architectenbureau onderstreepte dit min of meer in haar bijdrage over 'Tactiliteit en sociale aspecten van duurzaamheid'. 'Bij ontwerpen gaat het om meer dan alleen producten en energieprestatie coëfficiënten', aldus Rohmer. Zij gaf aan hoe haar bureau zich altijd sterk richt op de overgang tussen woning, stoep en straat. Goed luisteren naar mensen die willen meedenken noemde zij daarbij belangrijk.

Gevoels-benadering vrouwen
dag-van-de-bouwkeramiek-2011-3.jpgNico Rietdijk, directeur van de brancheorganisatie voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers (NVB), gaf een schets van de ontwikkelingen rond de woningmarkt. Rietdijk schetste dat 2011 geen uitbundig jaar voor de woningverkoop zal worden. Rietdijk pleitte voor een nieuw verdienmodel op 2 pijlers: samenwerking in plaats van concurreren en meer aandacht voor hoe de consument leeft en wat deze wil. Bij deze laatste pleitte hij voor een gevoels-benadering ten aanzien van plek, sfeer en intimiteit. 'Compassie met vrouwelijke passie!', aldus Rietdijk die daarbij de maatgevende rol van de vrouw in het beslisproces benadrukte.

Parallelsessies
Het middagprogramma bevatte twee parallelsessies waarin ervaringen met duurzaam bouwen en innovatie centraal stonden. Aan bod kwamen onder meer klei als vernieuwbare grondstof, het belang van goed watermanagement in een duurzame leefomgeving en de mogelijke rol van keramische rioleringen daarbij en het positieve effect van vogels op de leefbaarheid in de stad en daarom het grote belang van stadsgroen en een goede bebouwing. Verder kwam aan bod: het denken over levensduur bij het meten van milieuprestaties de toekomst van duurzaam bouwen en de verschuivingen van nieuwbouw naar bestaande bouw en 'inbreiding' de dag-van-de-bouwkeramiek-2011-4.jpgovergang naar nieuwe duurzame businessmodellen om de belangen van mensen op economisch aantrekkelijke wijze maar ook milieuvriendelijk te behartigen en succesvolle zoektochten naar nieuw metselverband met optimale verwerkingen, het ontwikkelen van een nieuw kringloopproces 'van tegel tot tegel' kwamen aan bod.

Slotlezingen
Aan het eind van het volle dagprogramma gaf Jacqueline Cramer, oud-minister, nu directeur van het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, haar bespiegelingen over wat zij 'een van de grootste uitdagingen van deze eeuw' noemde: een duurzame samenleving. 'U boogt op een grote traditie en ik zie dat u bedreigingen serieus neemt en in kansen wil omzetten' zo richtte zij zich tot de verzamelde fabrikanten van keramische bouwmaterialen. Het recent door VKO gepresenteerde 'Bidbook' ziet zij in dit verband als een goede start voor een nieuwe fase. Zij hamerde op de noodzaak van bredere samenwerking, bundeling van krachten en integrale aanpak en prees de stapsgewijze verbeteringen, maar vond dat er ook baanbrekende sprongsgewijze verbeteringen moeten komen. 'Uit de comfortzone treden en in contact gaan met de ontwikkelaars van zonne-energie, nano-materialen toepassen op traditionele producten en gebruik maken van de social media'.

De afsluiting was aan Johan van de Gronden van Wereld Natuur Fonds, die niet de power of point gebruikte maar de power of speech. 'Als u zich blijft concentreren op 15% nieuwbouw, dan denk ik dat u als sector de boot mist. Want van de bebouwde omgeving staat 90% al.

Overzicht presentaties
Voor een overzicht van de presentaties en het gehanteerde beeldmateriaal zie:  www.sbr.nl/terugblik_events/dag_van_de_bouwkeramiek/