Vul een zoekwoord in:

Ernstige zorg over verhuurderheffing

Velp, 16 december 2013

KNB roept de Leden van de Eerste Kamer op niet in te stemmen met de verhuurderheffing.  Volgens KNB heeft de heffing een dramatisch effect op investeringen in gebiedsontwikkeling, woningbouw en andere bouwgerelateerde projecten (zowel door woningcorporaties als particulieren). De toch al zorgwekkend slechte positie van de bouwsector (bouw én bouwtoelevering) zal daarmee nog verder onder druk komen te staan.

Voorts vreest KNB een verdere groei van de werkeloosheid onder alle bouwgerelateerde beroepen, een verder verlies aan productiecapaciteit en zal Nederland uiteindelijk de rug toegekeerd krijgen door buitenlandse investeerders in de maakindustrie.

Naast een verslechtering voor de bouwmarkt voorziet KNB ook dat door de maatregel het stijgend woningtekort in de komende jaren verder zal oplopen. Daarmee sluit het aan bij recent onderzoek van het EIB ten behoeve van Euroconstruct. Daaruit blijkt dat ook zonder verhuurderheffing tot heden al 55.000 nieuwbouwwoningen te weinig zijn gebouwd. Het EIB voorziet een verdere stijging van dit tekort tot boven de 100.000.

Ter illustratie van wat er te wachten staat bij het doorgaan van de verhuurderheffing verwijst KNB naar een grafiek van onderzoeksbureau Buildsight BV over het afgifteverloop van woningbouwvergunningen (koop en huur naar type opdrachtgever; bron CNS):

Bouwvergunningen 12 mnd. voortschrijdend naar type opdrachtgever (aantal woningen)

grafiek