Vul een zoekwoord in:

Akkoord op nieuwe Baksteen CAO 2022/2023

Leden van CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en werkgeversorganisatie KNB hebben definitief ingestemd met het op 13 april bereikte onderhandelresultaat over een nieuwe Baksteen CAO 2022/2023. Het resultaat kwam tot stand na drie stevige onderhandelronden in een gedurende de onderhandelperiode zich ingrijpend wijzigende context.

De nieuwe CAO geldt voor medewerkers in de baksteenindustrie en kent afspraken over de periode van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023 (16 maanden). Daaronder een structurele loonsverhoging van 4 % per 1 mei 2022 en per zelfde datum een eenmalige uitkering van € 500 bruto (berekend naar rato omvang dienstverband).

Baanbrekend is een ingrijpende aanpassing van de reiskostenvergoeding. De tot nog toe gehanteerde CAO staffel wordt per 1 mei 2022 vervangen door een vergoeding van 0,19 ct/km voor alle reiskosten tussen 0 en 60 km per opkomst en op basis van de kortste route.

Een andere belangrijke afspraak is dat gedurende de looptijd van de CAO een paritair samengestelde Studiegroep wordt ingesteld die ‘zonder vooringenomen positie en op objectieve basis, bij wijze van advies en ruim voor 1 mei 2023 aan sociale partners voorstellen zal doen met betrekking tot onderwerpen in het sociaal domein waaronder, maar niet uitsluitend, de duurzame inzetbaarheid’.

De nieuwe Baksteen CAO 2022/mei 2023 is hier te downloaden.